"A tebe smo, Poslaniče, samo kao milost svjetovima poslali." (El-Enbija', 107.)